fitnessbodynews
รู้ไว้ก่อนดีกว่าไวรัสโคโรนา 2019

รู้ไว้ก่อนดีกว่าไวรัสโคโรนา 2019

ศ.นพ.ยงภู่ วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019