fitnessnews01
ไข้หวัดโรคยอดฮิตที่มากับความหนาวในปีนี้

ไข้หวัดโรคยอดฮิตที่มากับความหนาวในปีนี้

ขณะนี้ประเทศไทยเป็นช่วงฤดูหนาว อากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง และจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ว่าในช่วงนี้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากภัยสุขภาพที่มากับความหนาว