fitnesnews1
เริ่มกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ช่วงหน้าฝน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

เริ่มกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ช่วงหน้าฝน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

ในตอนนี้ทางเราต้องร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในช่วงหน้าฝน ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มันสามารถติดต่อกันได้จะมี โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา และแหล่งที่สำคัญที่ชอบเกิดลูกน้ำยุงลายเลยก็คือตามสถานะที่ของโรงเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องรีบแกไข้ปัญหาก่อนที่มันจะเกิดขึ้น นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย นั้น กรมควบคุมโรค จึงขอเตือนประชาชนให้ช่วยกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์และระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด เพราะอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคติดต่อนำโดยยุงลายได้ สำหรับโรคติดต่อนำโดยยุงลายที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก […]

news
ผู้ใหญ่ควรเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกกับลูกหลานของท่าน

ผู้ใหญ่ควรเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกกับลูกหลานของท่าน

ในช่วงนี้กำลังจะเข้าใกล้หน้าฝนแล้วขอให้ผู้ใหย่หรือผู้ปกครองนั้น เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเด็ก และปีนี้ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ในกลุ่มเด็ก แนะครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนร่วมทำความสะอาดโรงเรียนหรือสถานศึกษา เราควรรีบจัดการสิ่งเพาะพันลูกน้ำยุงลาย ก่อนที่มันจะกลายตัวให้ได้ กรมควบคุมโรคออกมากล่าวว่า […]