bodysmartnews
ทางเราแนะนำวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ป้องกันโรค

ทางเราแนะนำวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ป้องกันโรค

ทางเราจะมาแนะนำประชาชนให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกัน 3 โรค” ป้องกัน โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา นั้นเอง จังหวัดที่เจอและมีอัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จันทบุรี อุทัยธานี ลำพูน ระยอง ตราด […]

fitnesnews1
เริ่มกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ช่วงหน้าฝน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

เริ่มกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ช่วงหน้าฝน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

ในตอนนี้ทางเราต้องร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในช่วงหน้าฝน ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มันสามารถติดต่อกันได้จะมี โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา และแหล่งที่สำคัญที่ชอบเกิดลูกน้ำยุงลายเลยก็คือตามสถานะที่ของโรงเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องรีบแกไข้ปัญหาก่อนที่มันจะเกิดขึ้น นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย นั้น กรมควบคุมโรค จึงขอเตือนประชาชนให้ช่วยกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์และระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด เพราะอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคติดต่อนำโดยยุงลายได้ สำหรับโรคติดต่อนำโดยยุงลายที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก […]