fitnessbody
ถ้าหากคุณเป็น โรคสมองอักเสบ และปล่อยไว้นานอาจเสียชีวิตได้

ถ้าหากคุณเป็น โรคสมองอักเสบ และปล่อยไว้นานอาจเสียชีวิตได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง ได้ออกมาเผยสาเหตุของสมองอักเสบมากที่สุดเกิดจากไวรัส เช่น เริม ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า คางทูม หัดเยอรมัน โรคเหล่านี้นั้นโอกาสเป็นได้ง่ายและถ้าหากไม่รักษาให้ทันท่วงทีอาการอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้แน่นอน นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สมองอักเสบ คือ โรคที่เกิดจากการอักเสบของเนื้อสมอง โดยสาเหตุที่พบมากที่สุด […]