fitness
ประเทศของ ยโสธร เข้มข้นกับการตรวจเชื้อโรคโควิด-19

ประเทศของ ยโสธร เข้มข้นกับการตรวจเชื้อโรคโควิด-19

ในตอนนี้การระบาดของโควิด-19 เริ่มพบในพื้นที่ต่างจังหวัด ทางสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ป้องกันเชื้อโรคอย่างเข้มข้น และได้วางแนวทางในการป้องกันกับคนภายในจังหวัดกันแล้ว

fitnessnews
ถ้าคุณมีแอลกอฮอล์ต้องมีแอลกอฮอล์ที่ฆ่าเชื้อ COVID-19 ต้องได้คุณภาพและดีด้วย

ถ้าคุณมีแอลกอฮอล์ต้องมีแอลกอฮอล์ที่ฆ่าเชื้อ COVID-19 ต้องได้คุณภาพและดีด้วย

สำหรับใครไม่รู้ว่าแอลกอฮอล์ เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 70 % โดยปริมาตร เพื่อฆ่าเชื้อโรค แจงไม่ได้ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แต่ผู้ประกอบการผลิต หรือผู้ที่ทำเจลล้างมือใช้เองต้องทำให้มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 70 %