fitnessnews
ควรเลี่ยงหรืองดให้ อาหารสัตว์ ในที่สาธารณะ

ควรเลี่ยงหรืองดให้ อาหารสัตว์ ในที่สาธารณะ

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก ว่ามีประชาชนนำอาหารหรือเศษอาหารมาให้สัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกพิราบ แมว และสุนัข ในบริเวณวัดและสถานที่สาธารณะต่างๆ