fitnessnews01
สร้างสุขรับปีใหม่ 2563

สร้างสุขรับปีใหม่ 2563

เชิญชวนคนไทยสร้างความสุขให้กับตนเองและคนรอบข้าง ด้วยการเข้าถึง 4 ห้องหัวใจแห่งความสุข โดยตั้งเป้าหมายให้ครบทั้ง 4 มิติ ในการดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว

fitnessnews02
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมก่อนที่จะเป็นภัยร้ายแรง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมก่อนที่จะเป็นภัยร้ายแรง

กรมสุขภาพจิต แนะพ่อแม่ผู้ปกครองทำข้อตกลง 3 ประการกับลูก ก่อนให้ลูกเริ่มเล่นเกม คือ 1. เวลา 2. เนื้อหา และ 3. พฤติกรรม เพื่อป้องกันการติดเกมตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น