fitnessnews01
ห่วงเด็กเล่น ประทัด ดอกไม้ไฟ ตรุษจีน

ห่วงเด็กเล่น ประทัด ดอกไม้ไฟ ตรุษจีน

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนคนไทยเชื้อสายจีน มักนิยมจุดประทัดและดอกไม้ไฟ เพื่อเซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ อย่างไรก็ตามหากมีการจุดประทัดหรือดอกไม้ไฟ ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้ ๆ รวมถึงห้ามเด็กจุดเล่นเองโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์