fitnessnews01
ท้องในวัยเรียนสามารถแก้ไขและรับมือกับมันได้

ท้องในวัยเรียนสามารถแก้ไขและรับมือกับมันได้

สถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อาจตามมาด้วยผลกระทบในระยะยาว วัยรุ่นจึงควรเรียนรู้แนวทางการป้องกันปัญหานี้ และสามารถได้รับการศึกษาในสถานศึกษาเดิมอย่างต่อเนื่อง ตามรูปแบบที่เหมาะสม