fitnessnews02
คุณต้องดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนให้ดี

คุณต้องดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนให้ดี

ทั้งนี้ จากข้อมูลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 พบว่า สภาวะสุขภาพช่องปากของประชากรไทยมีแนวโน้มในภาพรวมดีขึ้น โดยโรคฟันผุในเด็กอายุ 5 และ 12 ปีลดลง จำนวนฟันถาวรที่ใช้เคี้ยวอาหารได้ในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และอัตราการสูญเสียฟันในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุลดลง แต่การเข้าถึงบริการของแต่ละกลุ่มวัยยังต่ำ โดยเฉพาะเด็กวัยเรียน พบว่าได้รับการตรวจฟันไม่ถึงร้อยละ 50 รวมทั้งกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

fitnessnews06
แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ

แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ

นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ในช่วงปิดภาคเรียน(ปิดเทอม)ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปัญหาเด็กจมน้ำ เนื่องจากเดือนตุลาคม ของทุกปี พบเด็กจมน้ำเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552 – 2561) เฉพาะเดือนตุลาคม เดือนเดียว มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ 899 คน (เฉลี่ย 90 คน/ปี) และในเดือนตุลาคม 2561 เสียชีวิต 64 คน กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี มากที่สุด ร้อยละ 42 พบสาเหตุส่วนใหญ่เกิดการชวนกันไปเล่นน้ำเป็นกลุ่ม และพบเกิดการเสียชีวิตในแหล่งน้ำธรรมชาติมากที่สุด

fitnessnews06
ดื่มน้ำน้อยสามารถเกิดโรคนิ่วในไตได้

ดื่มน้ำน้อยสามารถเกิดโรคนิ่วในไตได้

แพทย์แนะควรดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วต่อวัน ป้องกันสาเหตุโรคนิ่วในไตและระบบทางเดินปัสสาวะ

fitnessnews04
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นลมควรทำอย่างไร

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นลมควรทำอย่างไร

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นลม แบบผิดวิธีอาจทำให้อาการต่างๆ แย่ลง หรือทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นลมและได้รับการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี จะกลับฟื้นคืนสติในเวลาไม่กี่นาที

fitnessnews05
ช่วงนี้ควรดูแลสุขภาพเป็นช่วงอากาศเปลี่ยนบ่อย

ช่วงนี้ควรดูแลสุขภาพเป็นช่วงอากาศเปลี่ยนบ่อย

อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาว อาจทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่าย สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีแนะระมัดระวังโรคต่าง ๆ ได้แก่ หัด หัด-เยอรมัน สุกใส และอุจจาระร่วง โดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด หรือหลอดลมอักเสบ โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือคลุกคลีกับผู้ป่วย พร้อมออกกำลังกายสม่ำเสมอ รักษาร่างกายให้อบอุ่น

fitnessnews03
ชวนเด็กวัยเรียนกินไข่วันละฟองควบนมจืด 2 แก้วต่อวัน

ชวนเด็กวัยเรียนกินไข่วันละฟองควบนมจืด 2 แก้วต่อวัน

กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้เด็กวัยเรียนกินไข่วันละฟอง ร่วมกับอาหารประเภทอื่นๆ ที่หลากหลายครบ 5 หมู่ในแต่ละมื้อ ควบคู่กับดื่มนมวันละ 2 แก้ว และออกกำลังกายเป็นประจำ จะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและการทำงานของระบบประสาท และกระตุ้นสมอง

fitnessnews02
น่าเป็นห่วงผู้สูงวัยเสี่ยงโรคซึมเศร้าเป็นส่วนมาก

น่าเป็นห่วงผู้สูงวัยเสี่ยงโรคซึมเศร้าเป็นส่วนมาก

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคซึมเศร้าเป็นการเจ็บป่วยทางจิตใจ ทำให้รู้สึกไม่มี ความสุข ซึมเศร้า จิตใจหม่นหมอง หมดความกระตือรือร้น เบื่อหน่าย แยกตัวเอง ชอบอยู่เงียบๆ คนเดียว ท้อแท้ บางครั้งมีความรู้สึกสิ้นหวัง มองชีวิตไม่มีคุณค่า เป็นภาระต่อคนอื่น ถ้ามีอาการมากจะมีความรู้สึกเบื่อชีวิต

fitnessnews01
วิจัยผลออกมาแล้วตรวจพบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อชีวิต

วิจัยผลออกมาแล้วตรวจพบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อชีวิต

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า จากรายงานล่าสุดของศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (CDC) ซึ่งเก็บข้อมูลเรื่องผู้ป่วยด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรง พบว่ามีผู้ป่วย 1,080 ราย ที่สรุปได้ว่าน่าจะป่วยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในจำนวนนี้มี 18 รายที่เสียชีวิต

fitnessnews02
อันตรายอาหารเสริมสุขภาพเถื่อน

อันตรายอาหารเสริมสุขภาพเถื่อน

อย.ห่วงอาหารเสริมสุขภาพไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ขายตามออนไลน์เกลื่อน พบผสมสารอันตราย มีผลข้างเคียงสูง หากได้รับในปริมาณมากอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

fitnessnews03
แพทย์ผิวหนัง แนะนำอันตรายจากการสัก

แพทย์ผิวหนัง แนะนำอันตรายจากการสัก

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนังเตือนผู้นิยมสักให้คำนึงถึงความเสี่ยงและอันตรายของการสัก แนะให้คิดให้ดีก่อนสักเพราะอาจติดเชื้อและมีแผลเป็นติดตัวได้