ไข้เลือดออกระบาด “โคราช” ป่วยพุ่งกว่า 5 พันราย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมารายงานว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีการระบาดอย่างรุนแรงมากที่สุดในประวัติการณ์โดยจากสถิติล่าสุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาพบว่าขณะนี้มีผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่งสูงกว่า 5,000 รายไปแล้ว

fitnessnews02

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมารายงานว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีการระบาดอย่างรุนแรงมากที่สุดในประวัติการณ์โดยจากสถิติล่าสุดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาพบว่าขณะนี้มีผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่งสูงกว่า 5,000 รายไปแล้ว

นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่จ.นครราชสีมาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเข้าสู่ช่วงหน้าฝน ซึ่งจะทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ ทั้งนี้จากข้อมูลที่ได้รับรายงานล่าสุดขณะนี้พบว่า ในพื้นที่ทั้ง 32 อำเภอของ จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยไข้เลือดออกรวมกันมากกว่า 5,000 รายแล้ว ซึ่งอำเภอที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกมากที่สุดได้แก่ อำเภอสูงเนิน อำเภอโชคชัย อำเภอสีคิ้ว และอำเภอเสิงสาง

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะพบมากในกลุ่มเด็กนักเรียน เนื่องจากอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ยุงสามารถกัดจากผู้ป่วยอีกรายไปสู่อีกรายได้อย่างรวดเร็ว ส่วนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากไข้เลือดออกขณะนี้มีอยู่ 3 ราย โดยอยู่ที่อำเภอสีคิ้ว 2 ราย และอำเภอพระทองคำ 1 ราย ซึ่งหลังจากนี้จะมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสอดส่องดูแลตามบ้านเรือนของประชาชน ไม่ให้มีน้ำขังหรือแนะนำไม่ให้มีบ้านสกปรก เพื่อป้องกันยุงลายเข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้าน จึงอยากให้ประชาชนช่วยหมั่นตรวจสอบบ้านเรือนของตนเองด้วย