แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ

นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ในช่วงปิดภาคเรียน(ปิดเทอม)ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปัญหาเด็กจมน้ำ เนื่องจากเดือนตุลาคม ของทุกปี พบเด็กจมน้ำเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552 – 2561) เฉพาะเดือนตุลาคม เดือนเดียว มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ 899 คน (เฉลี่ย 90 คน/ปี) และในเดือนตุลาคม 2561 เสียชีวิต 64 คน กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี มากที่สุด ร้อยละ 42 พบสาเหตุส่วนใหญ่เกิดการชวนกันไปเล่นน้ำเป็นกลุ่ม และพบเกิดการเสียชีวิตในแหล่งน้ำธรรมชาติมากที่สุด

fitnessnews06

แฟ้มภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงปิดเทอม ป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ

นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ในช่วงปิดภาคเรียน(ปิดเทอม)ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปัญหาเด็กจมน้ำ เนื่องจากเดือนตุลาคม ของทุกปี พบเด็กจมน้ำเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552 – 2561) เฉพาะเดือนตุลาคม เดือนเดียว มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ 899 คน (เฉลี่ย 90 คน/ปี) และในเดือนตุลาคม 2561 เสียชีวิต 64 คน กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี มากที่สุด ร้อยละ 42 พบสาเหตุส่วนใหญ่เกิดการชวนกันไปเล่นน้ำเป็นกลุ่ม และพบเกิดการเสียชีวิตในแหล่งน้ำธรรมชาติมากที่สุด

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จึงขอแนะนำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพังแม้จะอยู่ในห่วงยางพลาสติก เพราะไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยชีวิต แต่เป็นเพียงของเล่น ซึ่งอาจจะรั่วซึมหรือเด็กหลุดจากการสวมใส่ทำให้จมน้ำได้  ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพัง แม้จะเป็นแหล่งน้ำใกล้บ้านหรือแหล่งน้ำที่คุ้นเคย นอกจากนี้ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยง

ติดตั้งป้ายแจ้งเตือน และจัดหาอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น รวมถึงการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือคนตกน้ำโดยไม่กระโดดลงไปช่วย แต่ให้ใช้วิธี ตะโกน โยน ยื่น สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อช่วยคนตกน้ำ เช่น ไม้ เชือก ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า หรือขวดน้ำพลาสติกเปล่า เป็นต้น

สำหรับการช่วยเหลือ หลังจากช่วยคนที่ตกน้ำจมน้ำขึ้นมาแล้ว ห้ามจับอุ้มพาดบ่า กระโดดหรือวิ่ง หรือวางบนกระทะคว่ำแล้วรีดน้ำออก เพราะจะทำให้ขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้น กรณีเด็กไม่หายใจ ให้ช่วยด้วยการเป่าปากและปั๊มหัวใจ และรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด