ห่วงเด็กเล่น ประทัด ดอกไม้ไฟ ตรุษจีน

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนคนไทยเชื้อสายจีน มักนิยมจุดประทัดและดอกไม้ไฟ เพื่อเซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ อย่างไรก็ตามหากมีการจุดประทัดหรือดอกไม้ไฟ ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้ ๆ รวมถึงห้ามเด็กจุดเล่นเองโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

fitnessnews01

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนคนไทยเชื้อสายจีน มักนิยมจุดประทัดและดอกไม้ไฟ เพื่อเซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ อย่างไรก็ตามหากมีการจุดประทัดหรือดอกไม้ไฟ ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้ ๆ รวมถึงห้ามเด็กจุดเล่นเองโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ประชาชนจะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากการจุดประทัดหรือดอกไม้ไฟ และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากชาวไทยเชื้อสายจีนมักนิยมจุดประทัด ดอกไม้ไฟ หลังจากพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ รวมถึงนิยมเดินทางท่องเที่ยวและไปไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง

นอกจากนี้ข้อมูลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 3,000 ราย เสียชีวิต 10 ราย เด็กและเยาวชนบาดเจ็บสูงสุด ดังนั้นผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด หากมีการจุดประทัดหรือดอกไม้ไฟไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้บริเวณนั้น ๆ รวมถึงห้ามเด็กจุดประทัด หรือดอกไม้ไฟเองโดยเด็ดขาด

สำหรับผลกระทบต่อสุขภาพจากการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ นอกจากการบาดเจ็บที่เกิดจากถูกสะเก็ดดอกไม้ไฟแล้ว ยังมีอันตรายจากการได้รับสารเคมีที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อหู ตา จมูก และผิวหนัง อันตรายจากความดังของเสียงระเบิดที่อาจทำให้เกิดอาการหูตึงชั่วคราว แต่หากได้ยินติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจส่งผลทำให้เกิดอาการหูตึงถาวรได้

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายจากการจุดประทัดหรือดอกไม้ไฟที่อาจจะเกิดขึ้น หากประชาชนพบเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ ขอให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร. 1669