สูบบุหรี่ มีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อของ Covid-19

fitnessnews

ในข่วงนี้ถึงแม้ว่าสถานะการณ์ของ Covid-19 จะน้อยลงกว่าเดิมและผู้ติดเชื้อก็เริ่มที่จะไม่มีแล้วของในประเทศไทย อาจกลับคืนสู่สภาวะปกติในเร็วๆนี้แน่นอน ถ้าหากเราทำตามข้อตกลง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ไม่อยู่ร่วมกลุ่มแออัดกัน

แต่ถ้าเมื่อไรที่การ์ดตกเกิดการระบาดระลอกสองเหมือนประเทศเพื่อนบ้าน คงต้องมานับหนึ่งป้องกันระวังหรือออกมาตรการอย่างคุมเข้มอีกรอบ โดยเฉพาะคนที่มีพฤติกรรมชอบสูบบุหรี่ เคราะห์หามยามซวยติดเชื้อโควิด-19 อาจมีความเสี่ยงอาการรุนแรงจนถึงขั้นลาโลกได้

นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ อธิบายถึงสถานการณ์การสูบบุหรี่ในทุกวันนี้ว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ พบจำนวนนักสูบทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.68 พันล้านคน และมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคน

“องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวัน งดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทย และทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยในผู้ที่มีประวัติ การสูบบุหรี่จะมีอาการรุนแรงกว่า ผู้ที่ไม่สูบถึง 14 เท่า จะเกิดปอดอักเสบอย่างรุนแรงและเสียชีวิตได้

เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้กระบวนการกำจัด สิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคที่หลุดเข้ามา ที่ปอดแย่ลง เซลล์ปอดเกิดการอักเสบสะสมเรื้อรัง ทำให้สิ่งแปลกปลอมและ เชื้อโรคเข้าสู่ปอดได้ง่ายขึ้น ดังนั้น เมื่อมีการติดเชื้อ ปอดของผู้สูบบุหรี่จะเกิดการอักเสบที่รุนแรงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่”

การเลิกพฤติกรรมสิงห์อมควัน จึงเป็นการช่วยลดการอักเสบและยับยั้งการถูกทำลายของเซลล์ปอด ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น เป็นที่มาของการรณรงค์ “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง’ #เลิกสูบลดเสี่ยง”

ติดตามข่าวสารสุขภาพได้ที่ Fitnessbodysmart ของเราทางเราจะอัพเดทข่าวสารสุขภาพให้คุณได้รับทราบก่อนใครแน่นอน