สร้างนิสัยรักการออกกำลัง ต้องสร้างแต่ในท้องก่อนเกิด

ด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยเบย์เลอร์ ของสหรัฐฯ เพิ่งจะตาสว่างว่าการจะสร้างให้คนมีนิสัยรักการออกกำลังนั้นต้องสร้างกันมาตั้งแต่อยู่ในท้องพบจากการศึกษากับหนูว่าหนูตัวเมียที่ชอบวิ่งมาตั้งแต่ตั้งท้อง มักจะได้ลูกที่มีความแข็งแรงจนกระทั่งโตใหญ่

ด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยเบย์เลอร์ ของสหรัฐฯ เพิ่งจะตาสว่างว่าการจะสร้างให้คนมีนิสัยรักการออกกำลังนั้นต้องสร้างกันมาตั้งแต่อยู่ในท้องพบจากการศึกษากับหนูว่าหนูตัวเมียที่ชอบวิ่งมาตั้งแต่ตั้งท้อง มักจะได้ลูกที่มีความแข็งแรงจนกระทั่งโตใหญ่

ดร.โรเบิร์ต เอ.วอเตอร์แลนด์ หัวหน้านักวิจัยได้บอกข้อสังเกตว่า แม้การศึกษานี้จะไม่ได้ทำกับคน แต่ก็เคยมีการ ศึกษากับมนุษย์มาหลายคราวแล้ว ปรากฏผลออกมาว่า ผลการศึกษามีความสอดคล้องต้องกัน เขากับคณะได้ศึกษากับแม่หนูตัวที่ชอบวิ่งและมีท้อง รายงานแจ้งว่า พวกแม่หนูที่ได้ออกกำลัง จะวิ่งเป็นระยะทางเฉลี่ยแล้ว คืนหนึ่งๆ 10 กม. และลูกของมันจะแข็งแรงกว่าลูกของแม่หนูพวกที่อยู่เฉยมากกว่ากัน ถึงร้อยละ 50 สนับสนุนความเชื่อที่ว่า การออกกำลังระหว่างตั้งครรภ์จะช่วยให้การพัฒนาสมองของลูกเจริญเติบโตไปได้ด้วยดี