วันเดียวหายกว่า 244 ราย แต่ยังเหลือรักษาตัวใน รพ.ต่ำกว่า 500 สถานะการณ์กำลังไปได้สวย

ข่าวโควิด-19

รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่วันนี้ จำนวนมากที่ติดยังมาจากการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า รักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 244 ราย เหลือรักษาใน รพ. 425 ราย

วันที่ 22 เม.ย. 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย โดยมีผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 15 ราย หายเพิ่ม 244 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 2,325 ราย ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 425 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ เป็นหญิงชาวไทย มีโรคประจำตัวร่วมด้วย มีประวัติสัมผัสกับลูกสาวที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน โดยเป็นผู้เสียชีวิตศพที่ 49 ขณะที่ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,826 ราย นับเป็นรายที่ 2,812-2,826 ส่วนผู้ป่วยรายใหม่แบ่งเป็นดังนี้

1. ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 15 ราย แบ่งเป็น

กลุ่มแรก 10 ราย ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้

  • สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ ทั้ง 10 ราย

กลุ่มที่สอง จำนวน 5 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้

  • คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 1 ราย
  • ไปสถานที่ชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 1 ราย
  • อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ เป็นต้น 3 ราย เป็นพนักงานขาย ขนส่งสินค้า ทำงานกับนักท่องเที่ยว

กลุ่มที่สาม วันนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

2. ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantines ไม่มีรายงานเช่นกัน

ขณะที่ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้ง 2,826 ราย อยู่ในพื้นที่ กทม. มากที่สุด 1,451 ราย รองลงมาคือ ภูเก็ต 193 ราย และนนทบุรี 152 ราย แต่หากติดตามอัตราป่วยประชากรแสนคน พบว่า ภูเก็ต เป็นอันดับ 1 คือ 46.69% อันดับ 2 กทม. 25.62% และอันดับ 3 ยะลา 19.28%.