รู้ไว้ก่อนดีกว่าไวรัสโคโรนา 2019

ศ.นพ.ยงภู่ วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

fitnessbodynews

ศ.นพ.ยงภู่ วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีนอัตราการเพิ่มมีแนวโน้มลดลงอัตราผู้ติดเชื้อเริ่มคงที่เป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าจีนเริ่มควบคุมโรคได้แต่ก็ต้องใช้เวลา ซึ่งคาดว่าไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต้องยืดเวลาการระบาดออกไปให้นานที่สุดเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เตรียมการรองรับในช่วงฤดูฝนที่เป็นช่วงที่โรคทางเดินหายใจจะระบาดได้ดี ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน

ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ ผู้ช่วยคณบดีคณะจิตวิทยาจุฬาฯ กล่าวว่าขณะนี้การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาเริ่มส่งผลกระทบต่อจิตใจส่งผลต่อพฤติกรรมในหลายๆ ด้านเช่นการค้นหาข้อมูลแต่ตามปกติของคนเรามักจะมีอคติในการค้นหาข้อมูลและมีแนวโน้มที่จะค้นหาข้อมูลที่สอดคล้องกับความเชื่อเดิมที่มีจึงอาจไม่ได้รับข้อมูลรอบด้านรวมทั้งการรับข้อมูลจากการบอกต่อๆ อาจทำให้การส่งสารไม่ครบถ้วนทำให้ใจความสำคัญขาดหายไปรวมถึงการรับข่าวปลอมที่มีลักษณะกระตุ้นอารมณ์ทางลบรวมทั้งการเชื่อข่าวปลอม

“อยากฝากให้ระมัดระวังการรับข้อมูลข่าวสารต้องไม่ตื่นตระหนกคือตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆแหล่งพิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูลพยายามทำใจให้เป็นกลางไม่มีอารณ์ร่วมมากจนเกินไปและเมื่อรู้สึกติดตามข่าวมากเกินจนกังวลหรือเครียดให้หันไปทำกิจกรรมอื่นก่อนทั้งนี้ไวรัสโคโรนาอนาคตอาจจะมียารักษาแต่การเลือกปฏิบัติการเหยียดกินยาก็ไม่หายต้องเกิดขึ้นจากการปรับทัศนคติของตัวเราเอง” ดร.หยกฟ้า กล่าว

นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวว่ามาตรการควบคุมของสธ.มีการควบคุมเฝ้าระวังในทุกกลุ่มที่มีความเสี่ยง โดยมีการเฝ้าระวังในกลุ่มหมอนวดแอร์โฮสเตสหรือกลุ่มคนที่ทำงานกับนักท่องเที่ยวดังนั้นจึงอยากฝากทุกคนขอให้ตื่นรู้แต่ไม่ใช่ตื่นตระหนก ขณะนี้ทุกโรงพยาบาลมีความพร้อมในการรับมือระดับหนึ่งหากใครมีอาการหรือสงสัยสามารถตรวจได้

หากคุณต้องการติดตามข่าวสารสุขภาพสามารถติดตามได้ที่ fitnessbodysmart ได้ทุกวัน