มีผลวิจัยออกมาแล้ว ไม่ออกกำลังกาย อันตรายกว่า “โรคเบาหวาน”

ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Network Open พบว่า การไม่ออกกำลังกายเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าการสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

ผลการศึกษาในสหรัฐฯ พบว่า การไม่ออกกำลังกายส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพมากกว่าการสูบบุหรี่ หรือการป่วยเป็นโรคเบาหวาน

ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Network Open พบว่า การไม่ออกกำลังกายเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าการสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

นายแพทย์ วาเอล จาเบอร์ อายุรแพทย์หัวใจ ประจำศูนย์การแพทย์คลีฟแลนด์ คลีนิกของสหรัฐ และผู้เขียนรายงานอาวุโสของการศึกษานี้ระบุว่า ผลลัพธ์ของการไม่ออกกำลังกายมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตได้มากกว่าการสูบบุหรี่ และโรคต่างๆ เป็นสิ่งน่าแปลกใจมาก

นพ. จาเบอร์กล่าวว่า นักวิจัยควรต้องอธิบายความเสี่ยงของการไม่ออกกำลังกายให้กับคนทั่วไป ว่าเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง และคนที่ไม่ออกกำลังกายไม่ได้ถือว่ามีสุขภาพดีกว่าคนสูบบุหรี่ มีความดันโลหิตสูง หรือเป็นเบาหวาน และควรมีคำสั่งในการรักษาในใบสั่งยาว่า ให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย

ในงานศึกษานี้ นักวิจัยได้ทำการศึกษาย้อนหลังกับผู้เข้ารับการทดสอบด้วยการออกกำลังกายแบบลู่วิ่ง จำนวน 1.2 แสนราย ตั้งแต่ปี 2534 ถึง 2557  เพื่อวัดอัตราจากสาเหตุการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย โดยเห็นได้ชัดว่า เมื่อเปรียบเทียบคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย กับคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ จะพบว่าคนไม่ออกกำลังกายมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตมากกว่าถึง 390 เปอร์เซนต์

ดอกเตอร์ จอร์แดน เมตเซล นักการแพทย์เวชศาสตร์การกีฬา ระบุว่า โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานเป็นโรคที่ใช้ค่าใช้จ่ายมากที่สุดในสหรัฐฯ โดยใช้เงินกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี หรือมากกว่า 6.5 ล้านล้านบาท ในการรักษาโรคเหล่านี้และภาวะแทรกซ้อน ทั้งๆ ที่ควรจะส่งเสริมผู้ป่วย และให้คนในชุมชนใช้เงินกับการออกกำลังกาย