การออกกำลังกายเช้า ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น

การนั่งเป็นเวลานานในระหว่างวันสามารถเพิ่มความดันโลหิตอันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหัวใจ ซึ่งวิธีง่ายๆที่จะช่วยป้องกันก็คือการออกกำลังกายและมีช่วงหยุดพักระยะสั้นๆ ลุกขึ้นจากการนั่งนานๆไปทำกิจกรรมอื่นบ้าง

ข้อดีของการใช้เวลานั่งนานเป็นพฤติกรรมที่พบบ่อยในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งนักวิจัยจากสถาบันเบาหวานเบเกอร์ ฮาร์ท ในนครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย เผยว่า การนั่งเป็นเวลานานในระหว่างวันสามารถเพิ่มความดันโลหิตอันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหัวใจ ซึ่งวิธีง่ายๆที่จะช่วยป้องกันก็คือการออกกำลังกายและมีช่วงหยุดพักระยะสั้นๆ ลุกขึ้นจากการนั่งนานๆไปทำกิจกรรมอื่นบ้าง

จากการศึกษาชายและสตรี 67 คนที่มีอายุ 60-74 ปี มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน พบว่าผู้เข้าร่วมประมาณ 4 ใน 10 คนมีความดันโลหิตสูง ทุกคนถูกทดสอบให้นั่งในระยะเวลายาวนานต่างกันไป และทดสอบการออกกำลังกาย รวมถึงวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต น้ำตาลในเลือด และค่าอื่นๆของเลือด

นักวิจัยพบว่าการลดลงของความดันโลหิตสูงที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อคนเราออกกำลังกายราวๆ 30 นาทีในตอนเช้า และลุกจากการนั่งไปเดินแค่ 3 นาที ทำแบบนี้ตลอดทั้งวันจะเป็นประโยชน์ต่อสตรีสูงวัยที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน

อย่างไรก็ตาม การวิจัยในอนาคตอาจเพิ่มเงื่อนไขอื่นๆ ที่คำนึงถึงความแตกต่างของเพศในการตอบสนองเกี่ยวกับความดันโลหิตเพียงอย่างเดียว และงานวิจัยที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะพิจารณาถึงหน้าที่ของหลอดเลือดและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับชายและสตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความดันโลหิตและยังมีข้อดีต่างๆอีกมากมาย